ung-dung-blockchain-y-te

Ứng dụng của Blockchain trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Thông thường khi nhắc đến blockchain, người ta thường chỉ nghĩ ngay đến Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác. Tuy vậy, công nghệ blockchain hiện đã được khai phá ứng dụng cả vào lưu trữ dữ liệu và bảo mật trong những ngành công nghiệp khác.

Xem thêm Ứng dụng của Blockchain trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Các Chính phủ nên cân nhắc việc Ứng dụng Công nghệ Blockchain?

Trong khi blockchain rất nhiều ưu điểm tiềm năng để có thể sử dụng trong công tác quản trị, có một vài lý do chính để các tổ chức chính phủ cân nhắc việc sử dụng công nghệ blockchain. Những lý do đó là để tăng tính phân quyền, sự toàn vẹn dữ liệu và tính minh bạch – cũng như để tăng mức độ hiệu quả và giảm chi phí vận hành.

Xem thêm Các Chính phủ nên cân nhắc việc Ứng dụng Công nghệ Blockchain?