Tin-tuc-bitcoin-101-ETH2.0

Vitalik Buterin đưa ra đề xuất thay thế giúp tăng tốc quá trình chuyển đổi sang Ethereum 2.0

Vào ngày 23/12 trong 1 bài viết trên diễn đàn Nghiên cứu ETH, Vitalik Buterin đã đưa ra một “lịch trình tăng tốc” cho việc chuyển đổi từ Ethereum 1.0 sang Ethereum 2.0 thông qua một trình xác nhận ETH mới được gọi là “eth1 – trình xác nhận thân thiện” (eth1-friendly validators).

Xem thêm Vitalik Buterin đưa ra đề xuất thay thế giúp tăng tốc quá trình chuyển đổi sang Ethereum 2.0
ETH-giao-dich-1trieu-lan-dau-tien-2019

Giao dịch hàng ngày trên mạng Ethereum vượt quá 1 triệu lần đầu tiên xảy ra từ tháng 5/2019

Các giao dịch hàng ngày được đăng ký trên mạng Ethereum (ETH) đã vượt quá một triệu giao dịch vào ngày 28 tháng 6, lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2018, theo dữ liệu được báo cáo bởi mạng theo dõi giao dịch Ethereum hàng đầu là Etherscan.

Xem thêm Giao dịch hàng ngày trên mạng Ethereum vượt quá 1 triệu lần đầu tiên xảy ra từ tháng 5/2019