phan-tich-gia-ETH-XRP-BCH-26819

Biểu đồ giá theo tuần của Ethereum thể hiện sụt giá lớn, Ripple (XRP) và Bitcoin Cash (BCH) tăng giá

Phân tích giá Ethereum (ETH)

Ethereum price chart - Aug 26

Ethereum (ETH) là đồng tiền điện tử lớn thứ hai trong thị trường tiền kỹ thuật số. ETH hiện đang giao dịch ở mức $ 189. Vốn hóa thị trường được ghi nhận là $ 20,540,720,094.

Ta sẽ xem xét sâu hơn vào biểu đồ hàng tuần để phân tích giá ETH.

Bắt đầu từ ngày 20 tháng 8, giá của đồng tiền ETH đã giảm từ $ 201,5 xuống $ 195,2 bằng 3,27%.

Vào ngày 21 tháng 8, ETH tiếp tục giảm từ $ 195 xuống còn $ 187 tương ứng 4,12%.

Vào ngày 22 tháng 8, ETH đã tăng từ $ 187 lên $ 190 bằng 1,9%.

Ngày 23 tháng 8, giá ETH lleo thang tiếp tục từ $ 190 đến $ 193 bằng 1,36%.

Ngày 24 tháng 8, ETH đã giảm từ $ 193 xuống $ 190 bằng 1,34%.

Tiếp theo ngày 25 tháng 8, ETH đã giảm từ $ 190,85 xuống $ 190,60 bằng 0,13%.

Hôm nay, giá ETH leo thang vào buổi sáng nhưng đã lại bắt đầu giảm giá. Mặc dù không có nhiều hy vọng nhưng chúng ta sẽ mong chờ một sự tăng giá mới của ETH.

Ethereum dự kiến sẽ tăng trong những ngày tới. Khuyến cáo các nhà giao dịch đầu tư lâu dài để đạt lợi nhuận lớn.

Phân tích giá Ripple (XRP)

Ripple price chart - Aug 26

Ripple (XRP) là đồng tiền điện tử lớn thứ ba trên thị trường. XRP hiện đang giao dịch ở mức $ 0,26. Vốn hóa thị trường của Ripple được ghi nhận là $ 11,706,190,188.

Ta sẽ phân tích biểu đồ giá chi tiết hơn

Nhìn vào biểu đồ, đồng XRP đang phản ánh sự giảm giá. Vào ngày 20 tháng 8, XRP đã mở đầu tuần với tụt giá sâu. Giá XRP giảm từ 0,28 đô la xuống 0,27 đô la bằng 2,68%.

Ngày 21 tháng 8, đồng XRP đã giảm từ 0,27 đô la xuống 0,26 đô la bằng 2,92%.

XRP bắt đầu tăng lên từ ngày 22 tháng 8 và giá đã tăng từ 0,26 đô la lên 0,27 đô la tương ứng là 2%.

Ngày 23 tháng 8, XRP giữ nguyên mức tăng giá từ 0,272 đến 0,277% bằng 1,79%.

Ngày 24 tháng 8, XRP đã giảm từ $ 0,277 xuống $ 0,272 bằng 1,88%.

Vào ngày 25 tháng 8, XRP đã tăng từ $ 0,272 lên $ 0,275 bằng 1,36%.

Đồng XRP có một tương lai khá xán lạn. Chúng tôi đang suy đoán rằng đồng XRP có thể kết thúc năm ở mức 0,5 USD. Các nhà giao dịch quan tâm đến đồng tiền nên đầu tư lâu dài để thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.

Phân tích giá Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash price chart - Aug 26

Bitcoin Cash (BCH) là đồng tiền lớn thứ tư trên thị trường tiền điện tử. Hiện tại, đồng tiền này đang giao dịch ở mức $ 312. Vốn hóa thị trường của Bitcoin Cash là 5.603.601.526 đô la.

Biểu đồ giá tuần được phản ánh sự sụt giảm và sau đó là sự phục hồi rất tốt.

Ngày 20 tháng 8, đồng BCH đã giảm từ $ 325 xuống $ 312 bằng 3,81%.

Sau đó BCH tiếp tục giảm từ $ 313 xuống $ 301 bằng 3,70% vào ngày 21 tháng 8.

Tiếp theo vào ngày 22 tháng 8, BCH đã tăng từ $ 301 lên $ 306 bằng 1,77%. Sau đó giá tiếp tục tăng từ $ 306 lên $ 314 bằng 2,68%.

Vào ngày 23 tháng 8, BCH đã giảm từ $ 314 xuống $ 304 bằng 3,24%.

Ngày 25 tháng 8, giá BCH đã tăng từ $ 304 lên $ 313 bằng 3,13%.

Ngày hôm nay, BCH đã phản ánh một sự tăng giá vừa phải.

Bitcoin Cash sẽ mang lại sự tăng giá trên thị trường. Việc đầu tư vào đồng xu sẽ vô ích. Đầu tư dài hạn là tốt nhất cho Bitcoin Cash (BCH).

Tin tức Bitcoin 101 / CryptoNewsZ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *