Phân tích giá Bitcoin ngày 20/10: Mất dấu vết sau khi giảm 2,02% sau một đêm

Tin tức Bitcoin 101: Giá đồng tiền điện tử Bitcoin đã mất 2,02% trong 24 giờ qua và mức kháng cự tiếp theo đối với BTC có thể giảm ở mức 8107 USD.

Bitcoin (BTC) đã trải qua giai đoạn điều chỉnh giá và trong 24 giờ qua, nó đã mất 2,02%. Giá trị so với USD hiện đã giảm từ 8000 USD xuống 7900 USD. BTC đã trải qua qua ba thay đổi giá lớn.

Phân tích giá Bitcoin

phan-tich-gia-Bitcoin-20102019-imp

Giá BTC lúc mở cửa giao dịch ngày ở mức 8076,94 USD và lần giao dịch đầu tiên của nó đã xảy ra một đợt giảm giá trong khoảng thời gian từ 02:01 UTC đến 08:51 UTC. Đợt giảm 3,72% này làm giá BTC rơi 302 USD về mức 7814 USD.

Theo sau đó BTC có một mức tăng 2,03% và đã thêm 158 USD vào giá trị của BTC và đặt giá ở 7973 USD.

Vòng quay cuối cùng bắt đầu lúc 14:17 UTC và trong 8 giờ 29 phút tiếp theo, giá BTC đã tăng 1,06% và nó đã giúp giá BTC tăng thêm 84,11 USD và đạt 7984 USD.

Cùng với giá trị so với USD, vốn hóa thị trường của BTC cũng đã bị tấn công trong một ngày qua. Từ ngày 18 đến 19 tháng 10, vốn hóa thị trường đã giảm xuống còn 143,222 tỷ USD từ mức 143,517 tỷ USD.

Giá BTC ở mức trung bình 20 ngày hiện tại là 8212,12 USD và trung bình 50 ngày là 9183,87 USD. Giá hiện tại ở 7913,68 USD là 13,83% và thấp hơn 3,63% so với trung bình 50 ngày và trung bình 20 ngày. BTC có khả năng tìm thấy ngưỡng kháng cự tiếp theo gần 8107 USD.

Các mức hỗ trợ và kháng cự

Bitcoin (BTC)
Kháng cự thứ 1 8107.026667 USD
Kháng cự thứ 2 8240.843333 USD
Kháng cự thứ 3 8343.276667 USD
Mức hỗ trợ 1 7870.776667 USD
Mức hỗ trợ 2 7768.343333 USD
Mức hỗ trợ 3 7634.526667 USD

Tin tức Bitcoin 101 / CryptoNewsZ

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *